Nota korygująca

Wygeneruj notę korygującą

Nota korygująca służy do poprawienia danych na wystawionej wcześniej fakturze. Jeśli zauważysz, że na Twojej fakturze błędnie wpisano adres, NIP lub nazwę firmy, skorzystaj z formularza i prześlij do Play przygotowaną w formularzu notę.

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty i drukarkę

  Do przygotowania noty korygującej będą potrzebne:

  • Błędna faktura
  • Drukarka
  • Numer noty
 2. Uzupełnij swoje dane

  Do przygotowania noty korygującej będą potrzebne:

 3. Wprowadź dane z faktury


 4. Wprowadź dane noty korygującej

 5. Wygeneruj i wydrukuj notę korygującą w dwóch egzemplarzach

  Sprawdź uważnie wszystkie wprowadzone pola a następnie kliknij przycisk poniżej:

  W nowym oknie otworzy się gotowa do wydrukowania nota w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Wydrukuj, podpisz i wyślij oryginał i kopię na adres:

  P4 Sp. z o.o. Skrytka pocztowa 43 02-671 Warszawa

  Pamiętaj o tym, żeby przed wysłaniem podpisać dokumenty w polu “Podpis wystawcy noty korygującej”.

 6. Gotowe!