Przelew do Play

30.09.2016 wyłączamy Przelew do Play! Wybierz inną, wygodną metodę płatności.

Co to jest Przelew do Play?

Przelew do Play to prosty i wygodny sposób opłacania rachunków telekomunikacyjnych, za pomocą wypełnionych i gotowych do realizacji dyspozycji przelewu. Jeżeli aktywujesz usługę, wypełniony formularz będzie czekał na Ciebie we wskazanym systemie bankowości elektronicznej po wystawieniu faktury. Aby zapłacić rachunek, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto i potwierdzisz wykonanie płatności.

Do uruchomienia usługi, potrzebujesz konta bankowego z dostępem przez internet (może to być konto Twoje lub innej osoby, np. męża czy córki) i aktywnego konta w serwisie Play24.


Jak aktywować Przelew do Play?

Krok 1.
Aktywacja w banku

Zaloguj się do swojego konta bankowego* i wypełnij formularz aktywacji usługi. W formularzu należy kolejno:

    • Wybrać P4 Sp. z o.o. – jako Wystawcę, od którego chcesz otrzymywać wypełnione formularze przelewu za rachunki telekomunikacyjne
    • Wpisać poprawny numer konta Klienta** w sieci Play. Numer identyfikacyjny klienta w P4, umieszczany jest na pierwszej stronie każdego rachunku telekomunikacyjnego Klienta wystawianego przez P4, jest też widoczny w serwisie samoobsługowym Play24.
    • wskazać datę dezaktywacji usługi (opcjonalnie) - jeśli nie wpiszesz konkretnej daty, usługa zostanie uruchomiona bezterminowo.

* Lista banków uczestniczących w usłudze dostępna jest na stronie http://www.invoobill.pl/banki/

**Wprowadzenie do formularza niepoprawnego numer konta Klienta uniemożliwia uruchomienie Usługi w P4

 

Po zaakceptowaniu formularza aktywacji w banku - w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych – otrzymasz 10 cyfrowy Kod wniosku (wyświetlony na ekranie), który należy przekazać Play.

 

Krok 2
Aktywacja w Play.
Otrzymany kod wniosku wpisz do formularza aktywacji Usługi „Przelew do Play” w serwisie Play24. Panel aktywacji jest dostępny, po zalogowaniu, w sekcji „Usługi/Usługi finansowe".

Aktywacja usługi w P4 może zająć do 10 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza aktywacji Usługi na Play24.

Zobacz jak aktywować Przelew do Play w banku:


Zasady działania usługi Przelew do Play

Po aktywacji usługi będziesz otrzymywać wypełnione i gotowe do realizacji formularze przelewu na kwoty równe wartości wystawianych faktur. Dyspozycje te będą udostępnione w Twojej bankowości internetowej kilka dni po wystawieniu faktury przez cały czas korzystania z usługi.

Płatności za faktury, których dotyczą dyspozycje nie będą realizowane automatycznie. Aby zapłacić rachunek, należy wyświetlić szablon i zaakceptować przelew w sposób właściwy dla danego banku.

Po aktywacji usługi będziesz otrzymywać rachunki telekomunikacyjne na dotychczasowych zasadach. Jedyna różnica dotyczy druku polecenia przelewu , który nie będzie dołączany do faktur.

Przelew do Play uruchamiany jest odrębnie dla każdego konta abonenckiego. Jeśli masz kilka numerów w Play na różnych kontach abonenckich, dla każdego konta należy osobno aktywować Usługę.

Proces aktywacji i dezaktywacji Usługi inicjujesz zawsze w systemie bankowości internetowej.


Zasady zmiany numeru rachunku bankowego dla usług

Aby zmienić numer rachunku bankowego, na którym Usługa jest aktywna, należy:

  • Dezaktywować usługę na dotychczasowym rachunku bankowym (w systemie bankowości elektronicznej)
  • Aktywować usługę według instrukcji podanej powyżej, dla nowego rachunku,
  • Nowy kod wniosku - dla nowego rachunku bankowego - przekazać do P4 przez play24 w celu aktywacji Usługi Przelew do Play na nowym rachunku.

Zasady dezaktywacji usługi

Usługa wygasa w dniu podanym jako data końca obowiązywania usługi – wskazanym na formularzu aktywacji usługi w banku. Jeśli data końcowa nie została podana, Przelew do Play działa bezterminowo. Możesz w każdej chwili dezaktywować usługę bezpośrednio w bankowości internetowej. Rezygnację z usługi możesz również zgłosić w sieci Play.

Jeśli korzystasz z Przelewu do Play na kilku kontach abonenckich, dla każdego z nich należy dezaktywować usługę oddzielnie.

 

Przelew do Play a Polecenie zapłaty

Jeśli korzystasz z Polecenia Zapłaty lub usługa ta jest w trakcie aktywacji, przed uruchomieniem Przelewu do Play należy przesłać do Play wypełniony formularz Odwołania zgody na obciążanie rachunku. Po dezaktywacji Polecenia zapłaty możesz przystąpić do aktywacji Przelewu do Play w systemie bankowości internetowej.

Jeżeli natomiast korzystasz z Przelewu do Play, a chcesz aktywować Polecenie zapłaty, należy dezaktywować Przelew do Play w bankowości internetowej, a następnie przesłać do P4 wypełniony formularz Zgody na obciążanie rachunku.

Formularze Zgody i Odwołania zgody na obciążanie rachunku w formie Polecenia zapłaty są dostępne w Play24.

 

Regulamin

 
Czy ten artykuł był pomocny?