Zarejestruj numer i odbierz 100 zł

100 zł możesz wykorzystać na rozmowy
i SMS-y w ciągu 30 dni

Aktywuj kodem:  *111*948*1#

Bonus 100 zł na 30 dni za zarejestrowanie numeru Bonus 100 zł na 30 dni za zarejestrowanie numeru

Register your number and receive 100 PLN

Enjoy a credit of 100 PLN for voice calls
and SMS to be used for 30 days

Activate with the code:  *111*948*1#

Register your number and receive PLN 100 Register your number and receive PLN 100

Зареєструй номер і отримай 100 зл

100 зл можеш використати на дзвінки
і SMS протягом 30 днів

Активуй кодом:  *111*948*1#

100 зл можеш використати на дзвінки і SMS протягом 30 днів 100 зл можеш використати на дзвінки і SMS протягом 30 днів

Jak zarejestrować numer w Play?

Dotyczy wszystkich ofert na kartę w Play i RedBull Mobile.

W punkcie

Przyjdź do salonu Play lub punktu naszych partnerów. Weź ze sobą dokument tożsamości i telefon z kartą SIM, którą chcesz zarejestrować.

Logo Play Logo Poczta Polska
Logo Żabka
Logo Ruch
Pokaż na mapie 

U listonosza

 • Krok 1

  Podaj listonoszowi numer telefonu i karty SIM lub PUK, którą chcesz zarejestrować.

 • Krok 2

  Pokaż listonoszowi dokument tożsamości, aby zweryfikował Twoje dane.

 • Krok 3

  Włóż kartę SIM do telefonu i zacznij korzystać.

W banku

Jeśli jesteś klientem Millenium, możesz zarejestrować kartę na stronie swojego banku. Wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta.

Logo Millenium bank
Zaloguj się do banku 

Jak zarejestrować kolejny numer w Play?

Przez internet

Wypełnij formularz rejestracyjny.

Otwórz formularz 

SMS-em

Wyślij darmowy SMS pod numer 676.

W treści wpisz:

 • ZAREJESTRUJ
 • numer telefonu, który chcesz zarejestrować
 • kod PUK

Przykład: ZAREJESTRUJ 790123456 12345678

Dodatkowe informacje

Kto może zarejestrować numer?
Osoba, która skończyła co najmniej 13 lat i ma dowód osobisty lub paszport. Jeśli osoba niepełnoletnia nie ma takich dokumentów, może przyjść z kimś pełnoletnim i zarejestrować numer z dokumentem osoby pełnoletniej.
Gdzie mogę zarejestrować numer Play?
Numer możesz zarejestrować w:
 • Salony Play,
 • Placówki Poczty Polskiej,
 • Ruch,
 • Inmedio,
 • Relay,
 • Kolporter,
 • Świat Prasy,
 • Eurokiosk- saloniki / kioski prasowe,
 • Inter Prasa- kioski,
 • Teletorium - Sieć sklepów GSM,
 • Komisy GSM, z akcesoriami do telefonów,
 • Żabka,
 • Auchan,
 • Statoil, Lukoil, BP, Shell - stacje benzynowe,
 • Neonet,
 • Media Star,
 • Textil market,
 • Alkohole Świata- sklepy z alkoholem,
 • Świat Alkoholi 24h- sklepy z alkoholem,
 • Loombard,
 • Delikatesy Kubik,
 • MyCenter – sklepy AGD RTV,
 • AB Foto,
 • Inne oznaczone punkty naszych partnerów
Mapę wszystkich punktów znajdziesz na www.play.pl/pomoc/karta/rejestracja/mapa/ .


A także u Listonosza w systemie transakcyjnym banku Millenium.
Mam już abonament/MIX/zarejestrowany numer na kartę w Play. Jak mogę zarejestrować kolejną kartę?
 • Kolejny numer na kartę zarejestrujesz bez wychodzenia z domu.
  Wybierz najwygodniejszy sposób:
 • - zaloguj się w Play24 lub wypełnij formularz na stronie o rejestracji,
 • - zadzwoń pod numer 790 500 500 i przekaż konsultantowi informacje o koncie w Play i numerze nakartę, który ma zostać przypisany do konta.
Mam numer w innej sieci, czy mogę go zarejestrować w Play
Możesz przenieść do Play numer zarejestrowany w Orange, T-Mobile, Plusie lub innej sieci. Wystarczy przyjść do Salonu, podać dane zarejestrowanego numeru, przenieść go do Play i odebrać bonus.
Mam inne pytania związane z rejestracją, gdzie mogę szukać informacji?
Z pytaniami dotyczącymi rejestracji numerów na kartę możesz zadzwonić pod numer 730 300 300. To specjalna infolinia Play. Dla Klientów Play numer jest bezpłatny, Użytkownicy innych sieci płacą za połączenie zgodnie z taryfą operatora.
Czy mogę dostawać od Play informacje o promocjach?
Tak. W czasie rejestracji możesz wyrazić zgodę na to, żeby Play przesyłał Ci informacje o usługach i promocjach.
Kto będzie przechowywał moje dane?
Dane, które podajesz przy rejestracji numeru, będą przechowywane w Play. Dokładnie tak samo, jak w przypadku danych osób, które podpisały z Play Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

How to register your number with Play?

Applies to all card offers with Play and RedBull Mobile.

In-branch

Visit one of our Play branches or partner stores. Bring your ID and phone, along with the SIM card you want to register.

Logo Play Logo Poczta Polska
Logo Żabka
Logo Ruch
Display on map 

Via postal worker

 • Step 1

  Give your postal worker your telephone and the SIM card or PUK you wish to register.

 • Step 2

  Show the postal worker your ID to confirm your details.

 • Step 3

  Insert the SIM card into your phone and start using it.

At the bank

If you are a Millenium customer, you can register your card via the bank's website. All you have to do is log in to your account.

Logo Millenium bank
Log in to your online banking account 

How do I register another number with Play?

Online

Fill out the registration form.

Open the form 

Via text message

Send a free text message to 676.

The message should read:

 • ZAREJESTRUJ
 • the telephone number you wish to register
 • your PUK

E.g.: ZAREJESTRUJ 790123456 12345678

More information

Who can register a number?
A person who is at least 13 years of age and has an ID or a passport. If an underage person does not have such documents, she or he can come with an adult and register the number with the adult’s document.
Where can I register a Play number?

A number can be registered in:

 • Play Store,
 • post office (Poczta Polska outlets),
 • in a kiosk owned by RUCH,
 • Inmedio,
 • Relay,
 • Kolporter,
 • Świat Prasy,
 • Eurokiosk- stores / kiosks,
 • Inter Prasa - kiosks,
 • Teletorium - Network GSM shops,
 • The GSM dealers, accessories for phones,
 • Żabka,
 • Auchan,
 • Statoil, Lukoil, BP, Shell - petrol stations
 • Neonet,
 • Media Star,
 • Textil market,
 • Alkohole Świata - alcohol shops,
 • Świat Alkoholi 24h - alcohol shops,
 • Loombard,
 • Delikatesy Kubik,
 • MyCenter – AGD RTV shops,
 • AB Foto,
 • or other selected points of our partners
You can find all the sales points at www.play.pl/pomoc/karta/rejestracja/mapa/ .


As well as in the postman on the banks Millenium.

I have a pay monthly contract/MIX/registered pre-paid number in Play. How can I register another prepaid card?
 • Another number can be registered from the comfort of your home.
  Choose the most convenient way:
 • - log in to Play24 and fill in a form on the page on registration,
 • - call 730 300 300 and give our consultant information about the Play account and card number which is to be assigned to the account.
I have a number in a different network, can I register it in Play?
You can transfer a number which has been registered in Orange, T-Mobile, Plus, or another network, to Play at no cost. Just come to our Store, give the registered number’s data, transfer the number to Play and receive a bonus
I have other questions concerning registration, where can I find information about it?
For questions concerining registration of pre-paid numbers please call 730 300 300. It’s a special Play helpline. It is free of charge for Play Customers, other Users pay for calls in accordance with the operator’s tariff.
May I receive information on promotions from Play?
Yes. During registration you can agree to have information about services and promotions sent to you by Play.
Who will store my data?
Data which you give during registration of the number will be stored in Play. Same as in the case of personal data of persons who signed a Telecommunication Services Provision Agreement with Play. Your data are safe and protected in accordance with the Act on data protection.

Як зареєструвати номер в Play?

Для всіх передоплачених пропозицій в Play Redbull Mobile.

В салоні

Прийди до салону Play або пункту наших партнерів. Візьми з собою паспорт і телефон з SIM картою, яку хочеш зареєструвати.

Logo Play Logo Poczta Polska
Logo Żabka
Logo Ruch
Знайти салон 

У листоноші

 • Крок 1

  Подай листоноші номер свого телефону і SIM карти або код PUK SIM карти, яку хочеш зареєструвати.

 • Крок 2

  Покажи листоноші паспорт, щоб підтвердити свої дані.

 • Крок 3

  Вклади SIM карту в телефон і користуйся.

В банку

Якщо ти маєш рахунок в банку Millenium - то можеш зареєструвати SIM карту на сайті свого банку. Просто ввійди на ін.

Logo Millenium bank
ввійти в банк 

Як зареєструвати номер в Play?

Через інтернет

Заповни реєстраційний внесок

Перейди до внеску 

Через SMS

Відправ безкоштовний SMS на номер 676.

В повідомленні напиши:

 • ZAREJESTRUJ
 • номер телефону, який хочеш зареєструвати
 • PUK код

Наприклад: ZAREJESTRUJ 790123456 12345678

Додаткова інформація

Чому мені необхідно зареєструвати свій номер?
Це є обов’язкове і так вимагає законодавство Польщі.
Наскільки швидко номер почне діяти після реєстрації?
Переважно після спливу кількох мінут. У виняткових випадках це може тривати максимально до 24 годин.
Чи вимагається, щоб мені виповнилося 18 років, щоб зареєструвати номер?
Ні, номер можуть зареєструвати особи, яким виповнилося 13 років, якщо вони мають паспорт.
Що мені потрібно взяти з собою, щоб зареєструвати номер?
Телефон з картою або СІМ-карту, якщо вона ще неактивована, а також паспорт.
Бонус «рік дії рахунку» стосується усіх тарифів в RedBull Mobile?
Рік дії рахунку стосується тарифу Red Bull MOBILE Energy на карту (тобто без контракту) і Red Bull MOBILE 7 MNP